שרון גרינברג – אודות

שרון גרינברג מנהל פיתוח טכנולוגיות האינטרנט של רשת אורט ישראל.

מלמד באוניברסיטת בר אילן – סדנה במולטימדיה ואינטראקציה ומערכות ניהול תוכן.

יועץ ומרצה בתחומים של טכנולוגיות למידה, בדגש על יישומי ווב 2.0 בלמידה,

אינטרנט, מדיה חברתית וניהול ידע.

Twitter | facebook | Linkedin | sgreenbe AT gmail.com